Skolas apraksts

Austrālijas biznesa koledžā Sidnejā ārzemju studenti, vairāk nekā no 40 valstīm, apgūst tādas specialitātes kā menedžments, mārketings, tūrisms, biroja vadība u.c. (skatīt tabulu).

Biznesa koledžu studenti ir ieguvuši Commercial Education Society of Australia (komerczinību izglītības apvienības) zelta medaļas un citas balvas par uzrādītajiem augstajiem eksāmenu rezultātiem. Tāpēc absolventus labprāt pieņem darbā dažādas komercfirmas, valsts departamenti, reklāmas un tūrisma firmas.

Mācības var uzsākt janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī, bet ja esat izvēlējies 3 līdz 6 mēnešu sertifikāta kursu, tad arī martā, maijā, augustā un novembrī.

Ja Jūs mācāties Austrālijā (vismaz 20 stundas nedēļā) un Jums ir studenta vīza, tad pēc Austrālijas likumdošanas, varat saņemt oficiālu darba atļauju un paralēli mācībām arī strādāt izvēlētajā specialitātē. Parasti mācības šajās programmās notiek 20 stundas nedēļā: 16 stundas ir kontaktstundas un 4 stundas tiek pavadītas online mācību režīmā. Studenti daudz strādā pie dažādiem projektiem, veic darbus grupās un attīsta savu kritisko domāšanu, lai darba vidē būtu soli priekšā pārējiem speciālistiem.

Kursa beigās saņemsiet sertifikātu, diplomu, vai "Advanced" diplomu, kas ļauj turpināt mācības 3. kursā kādā no Austrālijas universitātēm. Ja Jūsu angļu valodas zināšanas nav pietiekamā līmenī, lai mācītos specializētos kursos, sākumā varat mācīties angļu valodas programmā un tad turpināt mācības izvēlētajā specialitātē. 


Programmas

Piesakies tūlīt!

Prasības, lai uzsāktu kursu:
Studentiem ir nepieciešams vidusskolas atestāts un angļu valodas līmenim jābūt vismaz IELTS 5.5 (ja valodas līmenis nav tik augsts, tad sākumā students var mācīties angļu valodas kursos un, kad sasniedz nepieciešamo valodas līmeni - uzsākt mācības).

Semestru sākuma datumi 2015. gadā: 23.02., 13.04., 18.05., 06.07., 10.08., 28.07., 02.10.

Informāciju Tehnoloģijas
Ar datoru lielo klātbūtni mūsu ikdienas gaitās - informāciju tehnoloģiju joma ir kļuvusi neizmērojami liela un tā, ar katru dienu tikai attīstās. Tieši tādēļ, zināšanas šajā jomā ir ļoti pieprasītas un zinoši speciālisti tiek ļoti novērtēti.

Certificate II in Information, Digital Media and Technology - kurss ir 3 mēnešus garš (1 semestris)
Mācību laikā studenti apgūst drošas darba vides principus, ergonomiku un kvalitatīvu komunikāciju IT vidē. Tiks apgūti datoru pamati un pamata prasmes, dažādas aplikācijas un to piedāvājumi, lai atvieglotu IT darbinieku darbu, kā arī dažādu digitālo mediju aplikācijas.

Certificate III in Information, Digital Media and Technology
- kurss ir 3 mēnešus garš (1 semestris)
Kursa laikā tiek apgūtas WHS komunikācijas prasmes, kā arī tiek papildinātas zināšanas par ergonomisku un videi draudzīgu darbavietu un paradumiem, papildinātas zināšanas dažādu aplikāciju un programmu izmantošanā, sistēmu un tīklu administrācija, sistēmu cieto disku uzturēšana un apkope, sistēmu uzturēšana un dokumentācija, mājaslapu izveide un dizains.

Certificate IV in Information Technology
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību laikā apgūstamās prasmes: tīklu un serveru instalēšana, attiecīga dokumentācija, web dizaina attīstīšana, datubāzu izstrāde, programmu analīze, ētika un biznesa vides komunikācija.

Diploma of Information Technology
- kurss ir 12 mēnešus garš
Apgūstamie priekšmeti: darba drošība, ergonomika un komunikācija IT vidē, sistēmu analīze un dizains, serveru un tīklu veidošana, uzturēšana un drošība. Tīklu topoloģija, sistēmu drošība, sistēmu analīze un dizains, interneta lapu veidošana un dizains, pētījumu veikšanas metodes, darbības krīzes situācijās un zudušas informācijas atgūšana. Mācību noslēgumā katram studentam ir jāizstrādā savs IT projekts.

GRĀMATVEDĪBA
Mācoties grāmatvedības kursā, katrs students iegulda savā nākotnē, ne tikai papildina savas šī brīža zināšanas. Kurss ir veidots kopā ar vadošajām grāmatvedības firmām Austrālijā, kas ļauj studentiem iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veiksmīgi darbotos reālos darba apstākļos.

Certificate III in Accounts Administration - kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību laikā apgūstamās prasmes: OHS procesi un piedalīšanās tajos, veiksmīga darbība finanšu servisa jomā, dokumentu veidošana, transakciju veikšana, atskaites, saņemto un veikto maksājumu apkopošana kontos, finanšu kalkulācijas veikšana, transakcijas online režīmā, dažādas naudas plūsmas reģistrēšanas opcijas, sūdzību apstrāde.

Certificate IV in Accounting
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību priekšmeti: finanšu grāmatvedība, biznesa likums, grāmatvedība ar nodokļiem neapliekamajiem maksājumiem, datorizētas grāmatvedības sistēmas, biznesa aktivitāšu uzraudzība, biznesa ētika, algu aprēķināšana un izmaksas, nodokļu sistēmas, inventarizācijas menedžments.

Diploma of Accounting
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību laikā studenti apgūst dažādas nodokļu aprēķināšanas prasmes, budžeta plānošanu, finanšu līdzekļu pareizu sadalījumu, korporāciju grāmatvedību, iekšējās kontroles metodes, dažādas grāmatvedības programmas, attiecības darba vidē, mazo biznesu grāmatvedības nosacījumus.

Advanced Diploma of Accounting
- kurss ir 6 mēnešus garš
Studenti apgūst tādus priekšmetus kā: lielo uzņēmumu finanšu pārvaldību, ekonomikas pamatprincipus, statistiku, audita veikšanu un ziņojumu rakstīšanu, nodokļu plānu veidošanu un iekšējo auditu noteiktumi, biznesa darbības novērtējumu, riska menedžmentu.

MĀRKETINGS

Prasmīgi mārketinga speciālisti tiek ļoti augstu vērtēti jebkurā uzņēmumā. Izvēloties studēt mārketingu, studenti sev nodrošina ļoti interesantu, dinamisku un labi atalgotu nākotni jomā, kas ar katru dienu attīstās aizvien vairāk.

Certificate II in Business un Certificate III in Business - katrs kurss ir 3 mēnešus garš
Mācību laikā studenti apgūst biznesa pamatmprasmes: biznesa vide (ētika, darba vide, komunikācija u.c.), IT pamati (darbošanās konkrētās programmās, biznesa komunikācija utt.), grāmatvedības pamati.

Certificate IV in Marketing
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību priekšmeti: komunikācija, mārketinga plānošana, sabiedrības uzvedība un paradumi, mārketinga pamati, internacionālais mārketings, mārketinga aktivitātes, e-komunikācija.

Diploma of Marketing
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību laikā tiek apgūti šādi priekšmeti: mārketinga vides analīze, izpēte, datu analīze, mārketinga aktivitāšu plānošana un novērtēšana, auditu atskaites. Studenti arī padziļinās savas zināšanas internacionālajā mārketingā.

Advanced Diploma of Marketing - kurss ir 6 mēnešus garš
Priekšmeti: Mārketinga menedžments, stratēģijas un plānošana, stratēģisko plānu virzīšana, biznesa plāns, internacionālā mārketinga stratēģijas.

MENEDŽMETS
Koledža palīdzēs gan tiem studentiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par biznesu un biznesa vides darbību, kā arī tiem, kuri vēlas kļūt labāki līderi. Visi kursi paredzēti kā pilnīgiem iesācējiem, tā arī biznesa vidē jau strādājošiem entuziastiem.

Certificate II in Business un Certificate III in Business - katrs kurss ir 3 mēnešus garš
Mācību laikā studenti apgūst biznesa pamatmprasmes: biznesa vide (ētika, darba vide, komunikācija u.c.), IT pamati (darbošanās konkrētās programmās, biznesa komunikācija utt.), grāmatvedības pamati.

Certificate IV in Business
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību priekšmeti: Biznesa klientu apkalpošanas stratēģijas, biznesa IT, biznesa vide un riska menedžments, finansiālās aktivitātes, grāmatvedība.

Diploma of Management
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti: klientu apkalpošanas principi, finanšu plānošana, dažādu operāciju menedžments, projektu menedžments, riska menedžments, personālvadība.

Advanced Diploma of Management
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību priekšmeti: inovāciju un pārmaiņu vadība, līderība, stratēģiskā plānošana, kvalitātes vadība, biznesa plānošana, mārketinga stratēģijas un plānošana, WHS menedžments.

TŪRISMS
Laba izglītība var būt katra studenta laimīgā biļete, lai attīstītu savas prasmes tūrisma jomā. Tūrisms ir joma, kas sevī ietver lieliski savienotu darba un ceļošanas opciju. Ja esi liels ceļotājs un labprāt uzzini dažādas detaļas un nianses par katru apmeklēto vietu, tad šis kurss un karjera tūrismā varētu būt domāts tieši Tev.
Pēc sertifikātu un diplomu programmas pabeigšanas, studentiem ir iespēja turpināt mācības bakalaura programmā.

Certificate III in Travel - kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību priekšmeti: braucienu izmaksas un to aprēķināšana, Austrālijas un internacionālo ceļojumu galapunkti, tūrisma aģentūru operācijas, rezervācijas veikšanas, ceļošanai nepieciešamie dokumenti un to sagatavošana.

Certificate IV in Travel and Tourism
- kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību laikā apgūstamā viela: darbs ar klientiem (strīdu atrisināšana, klientu pieredzes uzlabošana, dažādu draudu identifikācija un novēršana), personālvadības prasmes, finanšu vadība un mārketings.

Diploma  of Travel and Tourism - kurss ir 6 mēnešus garš
Priekšmeti: Biznesa dokumenti - to veidošana, prezentācijas u.c., darbinieku atlase un pārvaldība, tirgošanās - mārketinga aktivitātes un kontaktu veidošana, darbības plānu veidošana, projektu vadība, finanšu plānošana.

Advanced Diploma of Travel and Tourism - kurss ir 6 mēnešus garš
Apgūstamie priekšmeti: Mārketings, tūrisma likumdošana, biznesa plānošana.

Bachelor of Tourism & Hospitality Management - 3 gadi

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU IZGLĪTĪBA UN APRŪPE
Cilvēks, kurš aprūpē pirmsskolas vecuma bērnus (vecumā no 0 līdz 5 gadiem), ir cilvēki, kuri nereti atstāj vislielākos nospiedumus bērnu paradumos un domāšanā, tādēļ ir svarīgi, lai šie cilvēki būtu izglītoti un zinoši. Šie kursi palīdzēs visiem, kuri vēlas par bērniem rūpēties profesionāli - sniegt bērniem pēc iespējas vairāk un palīdzēt viņu attīstībā.

Certificate III Early Childhood Education and Care - kurss ir 6 mēnešus garš
Mācību laikā studenti apgūst tādas prasmes kā: ētikas un likumdošanas pamatus, dažādo kultūru atšķirību apzināšanās, bērnu drošību un veselību, veselīga uztura pamatus, zīdaiņu aprūpi, attiecību veidošanu ar bērniem, spēles un attīstošās rotaļas, bīstamu situāciju izvērtēšanu un rīkošanos attiecīgos apstākļos. Studenti arī apgūs pirmo palīdzību, apgūs īpašas darbības, strādājot ar aborigēnu un Torres Strait salu bērniem u.c. prasmes.

Diploma of Early Childhood Education and Care
- kurss ir pusotru gadu garš
Studenti arī šajā kursā papildinās savas zināšanas par kultūras atšķirībām, veselību, ētikas principiem un likumdošanu saistībā ar bērnu kopšanu (sk. Certificate III programmu). Studenti apgūst padziļinātu darbu ar visu ģimeni, lai palīdzētu bērniem attīstīties veselīgā vidē.

Dzīvošana

Viesģimenes
Studentiem iespējams dzīvot viesģimenēs, kopā ar austrāļiem, tādejādi, gan labāk apgūstot valodu prasmes, gan labāk iepazīstot kultūru. Katram studentam pienākas vienvietīga istaba, kur ir gulta, galds, skapis. Ģimene nodrošina 3 ēdienreizes dienā un veļas mazgāšanas iespēju.

Cena: nedēļā variē no 200 līdz 230 AUD. Ja studentam vēl nav 18 gadi, tad dzīvošana ģimenē ir vienīgā dzīvošanas opcija, jo sevī ietver arī „Guardianship" līgumu. Cena šādā gadījumā, par nedēļu ir 240 - 300 AUD.

Hostelis
Iespēja dzīvot kopā ar citiem jauniešiem, vienvietīgā vai divvietīgā istabā. Ir hosteļi, kas piedāvā ēdienreizes. Ja tā nav, tad hostelī ir vieta, kur jaunieši var gatavot. Visiem ir kopīgi pieejama ēdamzāle, spēļu un atpūtas / TV istaba.

Cena par vienu nakti divvietīgā istabā ir 30 - 35 AUD, bet vienvietīgā istaba: 60 - 80 AUD.

Studentiem ir iespēja kopīgi īrēt dzīvokļus vai istabas Sidnejā. Aptuvenās izmaksas ir atkarīgas no dzīvokļa / istabas lieluma un ērtībām.

Ekskursijas un aktivitātes

Sidneja ir viena no tūristiem un iedzīvotājiem draudzīgākajām un drošākajām pasaules lielpilsētām.

Brīvajā laikā ir iespējams apskatīt tādus tūrisma objektus kā: Sydney Opera House, Harbour Bridge, Westfield Centre Point Tower, Sydney Aquarium, Taronga Zoo, Darling Harbour, Botanical Gardens, Bondi Beach utt.

Cenas

Cenas norādītas AUD

Reģistrācijas maksa: 250 AUD
Mācību materiāli: 200 / semestrī

IT
Diploma of Information Technology - 8 000 AUD
Certificate IV in Information Technology - 4 000 AUD
Certificate III in Information, Digital Media and Technology - 2 000 AUD
Certificate II in Information, Digital Media and Technology - 2 000 AUD

GRĀMATVEDĪBA
Advanced Diploma of Accounting - 4 000 AUD
Diploma of Accounting - 4 000 AUD
Certificate IV in Accounting - 4 000 AUD
Certificate III in Accounts Administration - 4 000 AUD

MĀRKETINGS
Advanced Diploma of Marketing - 4 000 AUD
Diploma of Marketing - 4 000 AUD
Certificate IV in Marketing - 4 000 AUD
Certificate II in Business - 2 000 AUD
Certificate III in Business - 2 000 AUD

MENEDŽMENTS
Advanced Diploma of Management - 4 000 AUD
Diploma of Management - 4 000 AUD
Certificate IV in Business - 4 000 AUD
Certificate II in Business - 2 000 AUD
Certificate III in Business - 2 000 AUD

TŪRISMS
Advanced Diploma of Travel and Tourism - 3 250 AUD
Diploma  of Travel and Tourism - 3 250 AUD
Certificate IV in Travel and Tourism - 3 250 AUD
Certificate III in Travel - 3 250 AUD

Bachelor of Tourism & Hospitality Management - 45 000 AUD

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU IZGLĪTĪBA UN APRŪPE
Diploma of Early Childhood Education and Care - 15 000 AUD
Certificate III Early Childhood Education and Care - 5 000 AUD


Uzrādītās cenas un kursu apraksti ir informatīva rakstura, lai precizētu cenas un pieejamos kursus, lūdzu, rakstiet, zvaniet: info@izglitiba-arzemes.lv, Tel. (+ 371) 67844445Academies Australasia 2015

Mājas lapu izveide Allwebsites.lv